Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities
Kickass Bevallen is een eenmanszaak in eigendom van Lenne Koevoets, ingeschreven onder de handelsnaam ‘Kickass Bevallen’, bij de Kamer van Koophandel Amersfoort onder nr. 86057286

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle trainingen van ‘Kickass Bevallen’.

‘Kickass Bevallen’ verzorgt een unieke zwangerschaps trainingen gecombineerd met mindfulness technieken voor alleenstaande moeders.

Artikel 2. Begripsbepaling
Docent: Lenne Koevoets, RBVR®-Geboortecoach
Cursist: De zwangere vrouw en haar bevalpartner die zich hebben ingeschreven in de cursus en van wie de inschrijving bevestigd is.

Artikel 3. Relaxed bevallen vanuit Regie ® cursus
De RBVR® cursus wordt gegeven door Lenne Koevoets. De cursus wordt gegeven in een groep van maximaal 7 zwangeren. De complete groepstraining bestaat uit 4 bijeenkomsten, waarvan alle lessen met geboortepartner.

Artikel 4. Inschrijving
Inschrijving geschiedt rechtstreeks via docent of website. Na betaling ontvangst de cursist een bevestiging via e-mail en is er een wederzijds verbintenis tussen ‘Kickass Bevallen’ en cursist

Artikel 5.Tarieven
De complete RBVR ® cursus van 4 bijeenkomsten van 2.5 uur kost in totaal €359,-( inclusief inschrijfgeld of administratiekosten)
De één op één RBVR® kost 499,- (Inclusief inschrijfgeld of administratiekosten)

Artikel 6. Betaling
Bij inschrijving wordt de cursist op de hoogte gebracht van de wijze van betaling. Betaling vindt plaats door bijschrijving van het verschuldigde bedrag op bankrekening NL37KNAB0504269550 binnen 15 dagen na de factuurdatum doch uiterlijk 1 dag vóór aanvang training. Je ontvangt je factuur per email. Na de bevestiging van inschrijving is het volgen van de cursus definitief, tenzij annulering, zie hiervoor artikel 8 en 9.

Wanneer de verschuldigde bedragen niet tijdig worden voldaan, zal een herinnering gestuurd worden. Cursisten kunnen de factuur indienen bij hun ziektekostenverzekering teneinde een vergoeding te krijgen. De cursist dient zelf de polisvoorwaarden van haar verzekering te raadplegen of (een deel van) de training vergoed wordt

Artikel 7 Annulering door cursist
Als cursist door omstandigheden niet kan deelnemen aan de training dient zij de docent hiervan direct op de hoogte te stellen. Via email naar info@kickassbevallen.nl of via app/sms op het nummer 06 23 33 30 88. Annulering door cursist geeft geen automatisch recht op het volgen van de training op een ander tijdstip of locatie.
Bij annulering tot vier weken voor aanvang van de training wordt het eventueel betaalde cursusgeld geretourneerd. Bij annulering vanaf vier weken tot veertien dagen voor aanvang van training is 50% van cursusgeld verschuldigd. Bij annulering vanaf veertien dagen voor aanvang van training is volledige cursusgeld verschuldigd.
Als je eerder wil stoppen gedurende de training, krijg je geen teruggave van cursusgeld.
Uiteraard zal ‘Kickass Bevallen’ rekening houden met de aard van de omstandigheden voor annulering. In afwijking op bovenstaande kan ‘Kickass Bevallen’ beslissen om het cursusgeld gedeeltelijk te retourneren, ongeacht tijdstip van annulering.

Artikel 8 Annulering door ‘Kickass Bevallen’
De docent behoudt zich van het recht voor een training te annuleren bij overmacht. De docent zal zich inspannen om de cursist de mogelijkheid te bieden de training alsnog te volgen op een eventueel andere locatie of tijdstip of in een andere samenstelling.
Als docent vakantiedagen heeft of andere verplichtingen dan schuiven vanzelfsprekend de lessen door.

Artikel 9 Vertrouwelijkheid
De docent zal de door de cursist verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen. De cursist dient de door andere cursisten en docent verstrekte informatie vertrouwelijk te behandelen. ‘Kickass Bevallen’ conformeert zich aan de geldende privacywetgeving (en aan het privacy-statement zoals opgenomen op de website www.kickassbevallen.nl).

Artikel 10 Aansprakelijkheid
Cursist dient zelf in te schatten of deelname van de training mogelijk is. ‘Kickass Bevallen’ kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor lichamelijke klachten.
Indirecte schade wordt niet vergoed.

Ontvang mijn E-book 'Single Bevallen, de vier zaken die je geregeld wilt hebben als je alleenstaand gaat bevallen.' kosteloos in je mail!

ebook single bevallen

Laat je gegevens achter, dan zorg ik dat het E-book direct jouw kant op komt. Let op: je krijgt eerst een mailtje waarbij je je inschrijving moet bevestigen.